Velg en side
Hvor lang reisevei er ok for kvinner i fødsel?

Hvor lang reisevei er ok for kvinner i fødsel?

Når styrer i helseforetak behandler hvor sykehus og fødeavdelinger skal ligge i fremtidens helsenorge handler debatten også om hvor langt det er ok å reise når du er i fødsel.

Mens drektige dyr har ganske strengt vern når det kommer til transport i forbindelse med fødsel har helseforetakene med Bent Høie i spissen et helt annet syn på hva som er innafor når det gjelder fødende kvinner.

Dyr har bedre vern enn gravide

Forskrift om næringsmessig og forskrift om ikke næringsmessig transport av dyr setter klare retningslinjer på hva som er innafor å gjøre med drektige dyr og dyr i fødsel.

Det er ikke lov å transportere dyr som er 90% eller mer inne i drektighetsperioden, dyr som har født i løpet av de siste sju dager og nyfødte pattedyr med navle som ikke er leget.

Oversatt til mennesker ville dette betydd ikke lov å transportere gravide etter uke 36, barselkvinner kan ikke reise fra fødestedet før etter 7 dager og nyfødte babyer skal ikke transporteres før navlen er leget.

Men sånn er det ikke.

Å spare seg til fant

For fødende kvinner preges debatten over hele landet av at det skal bli større fagmiljøer og at det ikke er bærekraftig med de fødestedene som er nå. Bent Høie sier i NRK debatten 11. april at han ikke kan forstå det er provoserende å få 4 timer reisevei til fødeavdeling.

Når nye sykehus planlegges i Bergen og Stavanger beregnes antall senger på barselavdelingen ut ifra at flere og flere skal reise hjem 6 timer etter fødsel.

Det nevnes kompenserende tiltak som følgetjeneste med jordmor og oppfølging hjemme etter fødsel. Uten at de nødvendigvis tas med i regnestykket over hva det vil koste. Som for eksempel da Helseforetaket i Møre og Romsdal behandlet sammenslåingen av Molde og Kristiansund og følgetjeneste med jordmor ikke var med når de presenterte hva de skulle spare på sammenslåingen.

Når det kommer til oppfølging av jordmor hjemme etter fødsel så ligger ansvaret på kommunene – ikke sykehusene. Og havner dermed på et annet budsjett når innsparinger beregnes. At jordmormangel gir for dårlig oppfølging av barselkvinner tas heller ikke med. Endringer vedtas ut fra et kart som ikke stemmer med terrenget.

Det blir fint på papiret og i regnestykkene helseforetak presenterer – men uforsvarlig for mange gravide og deres familier.

Hva når sjefene snakker mot hverandre?

I forbindelse med sammenslåingen av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde har Bent Høie flere ganger nevnt at fødende med lang reisevei skal få følgetjeneste med jordmor. Å ha med jordmor gjør det ikke bedre å reise 4 timer i ambulanse, stroppet fast med ryggen mot kjøreretningen og med rier. Og Klinikksjef Henrik Erdal i Helse Møre og Romsdal sier i Romsdals Budstikke den 4. februar at det er ingen garanti for at det blir færre transportfødsler ved at de etablerer fast følgetjeneste. Før han nevner at hvis kvinner vet at de må reise til sykehus uten følge av jordmor drar de i tide, slik at fødselen skjer på sykehus og ikke under transporten.

Så mens Bent Høie og Henrik Erdal presenterer noe motstridende meninger om følgetjeneste minner Jordmorforbundet dem i Romsdals budstikke 6. februar på at ingen kvinner vil føde i en ambulanse i en veigrøft om det kunne vært unngått. Og at risikoen for mor og barn er tredobbelt i uplanlagte fødsler utenfor fødeavdelinger kontra hvis du føder på sykehus.

Bra at Jordmorforbundet minner de som bestemmer tilbudet til oss fødekvinner om det.